banner chemia inzynierskie v3

belka aktualnosci

11 czerwca 2018 r. Instytut Chemii już po raz trzeci gościł uczestników uroczystego podsumowanie konkursów dla gimnazjalistów „Z chemią w przyszłość” i „Od energii do materii”, organizowanych corocznie przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

IMG 2135

W dniach 21 – 23 maja 2018 r. w ramach programu Erasmus+ w Instytucie Chemii gościliśmy wykładowców z Igdir University, Karaagac z Turcji. Podczas wizyty prof. Namik Kilinc wygłosił wykład pod tytułem „Enzymes” a prof. Zeynep S. Turhan Irak przedstawiła wykład „Computational Chemistry and Applications”.

IMG 1894

Witamy na stronie poświęconej już X Sesji Posterowej Studentów Chemii. W tym roku (2018) sesja posterowa odbędzie się w dniach 11 - 12 czerwca w holu na I piętrze Instytutu Chemii przy ul. 3 Maja 54, w pobliżu sal 102-105. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Instytut Chemii Organicznej serdecznie zaprasza wszystkich chemików zajmujących się chemią organiczną, pracowników instytucji i przemysłu oraz studentów i doktorantów do udziału w XI Ogólnopolskim Sympozjum Chemii Organicznej (XI OSCO), które odbędzie się w dniach 8-11 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Szczegóły na stronie www.osco11.pl

Logo OSCO circle
XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej - Warszawa, 8-11 kwietnia 2018
facebook icon pp icon 01 baner staz 2016 v08

belka studiabox 1

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

Studia inżynierskie niezmiennie od kilku lat lokują się w czołówce najbardziej obleganych przez maturzystów. Pracodawcy wymagają dziś od absolwentów nie tylko specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny, ale również umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie, które pomagają osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy od roku akademickiego 2016/17 nasza oferta edukacyjna wzbogaciła się o studia inżynierskie na kierunku chemia! Będziemy jedynymi w Regionie oferującymi zdobycie innowacyjnego zawodu inżyniera chemii, który może stać się fundamentem kariery zawodowej jak i dalszego życia. W tym zawodzie nie ma przypadków - podstawą jest ścisły umysł połączony z pasją i dobrym wykształceniem technicznym oraz znajomością języków obcych.

belka nasza ofertabox 2

Co u nas skończysz?

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Studia inżynierskie na kierunku chemia kierowane są do maturzystów zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie wszystkich działów chemii i nabyciem gruntownych umiejętności pracy laboratoryjnej w nowoczesnych laboratoriach naukowo-dydaktycznych. Studia pozwolą także na opanowanie koniecznych podstaw matematyki i fizyki oraz języka obcego. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy. Będzie potrafił zaplanować, przeprowadzić i zmodyfikować procesy inżynierskie w obszarze nauk ścisłych i technicznych. Będzie również kompetentny do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Istotnym elementem studiów są moduły kształcenia proponowane w ramach wybranej specjalności, której realizacja rozpoczyna się od trzeciego semestru studiów. Oferujemy następujące specjalności:

  • analityka chemiczna
  • chemia nowych materiałów
  • ratownictwo chemiczne
  • chemia sądowa

Ponadto oferujemy możliwość odbycia praktyk i staży krajowych i zagranicznych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, doskonałą bazę dydaktyczną, laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą oraz dogodne warunki studiowania. Zaufaj nam, rozpocznij u nas studia, a na pewno się nie zawiedziesz!

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Będzie posiadał umiejętności pozwalające mu podjąć zatrudnienie również na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem chemicznym i w przemysłach pokrewnych (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym, itp.), rolnictwie, a także drobnej wytwórczości, a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych zgodnych z obowiązującymi standardami – w szkolnictwie. Absolwent może również znaleźć zatrudnienie w laboratoriach związanych z analityką medyczną i przemysłową, ochroną środowiska i innych. Będzie mógł też podjąć pracę w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.
Wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego przygotują go do podejmowania wyzwań badawczych oraz kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

belka ksztalceniebox 3

Jak kształcimy?

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań by studia na kierunku chemia były prowadzone na najwyższym poziomie. W Instytucie Chemii tworzy go wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę z wielu dziedzin chemii i nauk pokrewnych.

 

belka wyposazeniebox 4

Dobrze wyposażone sale laboratoryjne.

Aparatura naukowo-badawcza znajdująca się w Instytucie Chemii obejmuje urządzenia do syntezy i badania właściwości związków chemicznych jak i nowoczesnych materiałów oraz analizy procesów chemicznych. Wśród można wymienić spektrometr Varian 400-MR, spektrofotometr Shimadzu UV-3600 UV-VIS-NIR, spektrofotometr Shimadzu IRAffinity-1 (z przystawkami ATR, DRS), spektrofluorymetr Gilden Photonics FluoroSens 9000, chromatografy cieczowe firm Shimadzu oraz Knauer. Aparatura pracuje nie tylko na rzecz Instytutu czy Uniwersytetu, ale także innych placówek badawczych regionu.